Mládež

Podmínkou našeho pobytu na 17. ZŠ Most je vedení dětského kroužku. K 1. 11. 2013 máme cca. 20 dětí ve věkovém rozpětí 5-16 let.

V podsložkách můžete najít seznam jmen a galerii.